• سرمایه کذار و مجری : شرکت یاسین سازه
  • طراح : یس استودیو – میلاد شیرکوند
  • مساحت : ۳۶۰متر مربع
  • موقعیت : ایران – تهران – یوسف آباد

پروژه مجتمع مسکونی ژیکان واقع در تهران خیابان اسدآبادی (یوسف آباد) کوچه سی و یکم از سال ۱۳۹۰ آغاز و در سال ۱۳۹۳ به پایان رسید.

این پروژه در۵ طبقه تک واحدی و ۲طبقه پارکینگ در طبقه همکف و زیرزمین طراحی و ساخته شد.

مجتمع مسکونی ژیکان نمای بیرونیمجتمع مسکونی ژیکان مجتمع مسکونی ژیکان نمای داخلی