• نام پروژه: مجتمع اداری لـیوناآفیس 7
  • مجتمع اداری لـیوناآفیس 7 نمای بیرونیسرمایه گذار و مجری: شرکت یاسین سازه
  • طراح: ارش ۴بعد استودیو، علیرضا شرافتی
  • مساحت:  ۲۲۰۰متر مربع
  • موقعیت: ایران، تهران، پارک وی

مجتمع اداری لـیونا آفیس 7 در یکی از محوریترین نقاط مناطق شمالی تھران طراحی و توسط یاسین سازه در دست ساخت است.
معماری خاص و دسترسـی فوق العاده، این ساختمان را به یکی از بھترین ساختمانھای اداری در منطقه و یکی از جدابترین فرصــــتھا برای دفاتر بزرگ اداری تبدیل کرده است.

در طول روند طراحی، تیم معماری با تلفیقی از المانھای بتنی، فلزی و سبزینگی توانسته اند چشم‌اندازی بسیار زیبا را در چھارراه پارک وی تھران ایجاد کرده و کیفیت اجرای این نمای زیبا را با در نظر گرفتن سـازه فلزی الحاقی در ضلع شـمالی سـاختمان تضمین کنند.

ویو مجتمع اداری لـیوناآفیس 7  مجتمع اداری لـیوناآفیس 7 نمای ساختمان